Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOBOVÁ LITERATURA CPO/LS (do 1945)

21. 10. 2018

Monografie, brožury apod.:

Armáda a národ, Praha 1938.
BOGS, d. Sch, Co musí každý věděti o protiletecké ochraně, Praha 1942.
CPO-1. Organisace civilní protiletecké ochrany v obci, Praha 1936.
CPO-2. Směrnice pro požární službu, Praha 1936.
CPO-3. Směrnice pro službu poplachovou a zastírání (opatření všeobecné bezpečnosti), Praha 1936.
CPO-4. Směrnice pro službu samaritskou, Praha 1936.
CPO-5. Ochrana proti bojovým látkám, Praha 1936.
CPO-6. Směrnice pro místní hlásnou službu, Praha 1938.
CPO-7. Směrnice pro zřízování úkrytů k ochraně před leteckými útoky v podnicích, ústavech nebo jiných zařízeních, v novostavbách budov, a pokyny pro stavbu veřejných úkrýtů v obcích, Praha 1938.
DOLEŽEL, Vojtěch, Letadla hrozí, Olomouc.
FIŠER Stanislav - HADRAVA Josef, Úkryty civilního obyvatelstva proti leteckým útokům, Přerov-Praha 1937.
CHAROUS, Č., Braňme svou vlast, poučení o civilní protiletecké obraně s obrázky E. Poledníka. Knihovnička mládí, Praha.
JIRKOVSKÝ, Rudolf, Školy, budování jejich ochrany a výcvik mládeže pro úkoly CPO, 1939.
Letecké útoky ve dne a v noci (nebo Denní a noční letecké nálety, Knihovna protileteckých příruček sešit 3).
Nároky poškozených válkou (Právní předpisy o válečných škodách, Knihovna protileteckých příruček sešit 5).
Nepřítel vrhá zápalné pumy ! (Knihovna protileteckých příruček sešit 1), Praha 1944.
Obrana proti leteckým útokům. Praktická příručka pro každého a zvláště pro samaritány, Praha 1933.
PAUL, Karel, CPO: základy, školení, organisace, současný stav - 1. díl, Praha 1937.
PAUL, Karel, CPO: služba požární, asanační, samaritská - 2. díl, Praha 1937.
PAUL, Karel, CPO: služky CPO a jejich výcvik, problémy CPO - 3. díl, Praha 1938.
PEKELSKÝ, Karel, Každý občan samaritánem, Dvůr Králové nad Labem 1937.
POČEK, Josef, Organisace zdravotní služby civilní protiletecké ochrany.
Pokyny o opatřeních k odstranění škod po leteckých útocích (online scanzen.cz)
Pokyny pro členy domovních hlídek CPO, Praha 1937.
Poučení o leteckém nebezpečí a ochraně proti němu, Praha 1937.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 4, 1937.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 5/6, 1937.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 7, 1937.

Příručky pro výcvik CPO, svazek 9/10, Brno 1938.
ROSENBAUM, Jan, O protiletadlové obraně. Obrana vlasti. Knižnice československé mládeže, Třebechovice P. O, Svazek 7.
Rukověti branné výchovy. Rukověť branné výchovy, nižší stupeň, Praha 1937.
Rukověti branné výchovy. Rukověť branné výchovy, vyšší stupeň, Praha 1936.
SCHMITT, E. - JAENKE, Hans, Protiletecká ochrana na venkově. Potírání požárů protileteckou ochranou na venkově (Knihovna protileteckých příruček sešit 4), Praha 1944. (online scanzen.cz)
Směrnice a pokyny o civilní protiletecké ochraně (online scanzen.cz)
Směrnice pro cvičení civilní protiletecké ochrany, Praha 1937.
Speciální instrukce CPO VI. (Pro službu samaritskou CPO), Vrchní velitelství CPO hlav. m. Prahy.
Stavba protileteckých zákopů (Knihovna protileteckých příruček sešit 7).
Svépomoc před bombardováním a po něm. Informace pro poškozené náletem, Praha 1944 (Knihovna protileteckých příruček sešit 2, online scanzen.cz).
ŠALANSKÝ Hynek, Školní pokusy s bojovými látkami. Příspěvek k branné výchově při vyučování chemii na školách středních, odborných i měšťanských, Praha 1938. (online)
ŠPIČÁK, Florián - Ladislav HES, Pokyny na ochranu obyvatelstva proti leteckým úrokům, Olomouc 1934.
VAUTHIER, Letecké nebezpečí a obrana obyvatelstva, Praha 1933.
VONDRÁŠEK, Alois, Obrana proti leteckým útokům, Praha.
VONDRÁŠEK, Alois, Ochrana občanstva před leteckými útoky v budoucí válce, Praha.
VONDRÁŠEK, Alois, Ochrana proti leteckým útokům na venkově, Praha 1937.
Zákon o protiletecké ochraně (Knihovna protileteckých příruček sešit 6).
ZELINGER, Jan, Protiletecká ochrana obyvatelstva a podniků, Praha 1937.
ŽPO-2, Železniční protiletecká ochrana. Praha 1937.

Periodika a články:

ALEXANDER, J., Obrana obyvatelstva. Ústřední orgán pro obranu a ochranu obyvatelstva proti leteckým útokům, Praha 1935-1939 (měsíčník, vydáváno Svazem čs. důstojnictva)
ONLINE ZDE
+ zvláštní číslo: OBRANA OBYVATELSTVA mládeži, zvláštní vydání (II. část - červen 1937 ONLINE moderni-dejiny.cz po přihlášení, červen 1938)
==) + dále případně rozepsat zajímavé články z OO !?
ROŠTLAPIL, Václav, TSPO. Tisková služba protiletecké ochrany. Brno 1937. (týdeník)
VANĚK, Otakar. Vojenský svět, list českosl. záložníků a bývalých vojáků, věnovaný branné výchově. Praha. (měsíčník - čísla 11/1936, 7/1937, 12/1937, 6/1938, 8/1938)