Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika Borovan a CPO

27. 11. 2012

1936

Hrozba války na městečko Borovany doléhala již po polovině 30. let, kdy se dne 24. května 1936 konaly oslavy 40. výročí založení sboru hasičů v budově školy, na jejíž konto byl také přičten výtěžek z akce. Na oslavách se kromě pořadatele v podobě městské rady podílela také armáda. Součástí byla i letecká výstava a nedílnou součástí byly také ukázky činnosti CPO a výstavky místních škol. Své obrazy ve zvláštním oddělení vystavoval také malíř B. Valdauf. Oslav se účastnila také četa pěchoty (pravděpodobně od pěšího pluku 1). Před radnicí byla postavena na náklady Calofrigu tribuna. Podle zápisu kroniky byla účast na slavnosti velmi velká. Slavnosti se samozřejmě účastnil i velitel sboru Bohumil Špilauer a starosta obce František Malík. Zajímavou součástí bylo předvedení hasičského cvičení, na kterém se podílel nejen borovanský sbor, ale i ten trhovosvinenský, ledenický a "ostrov újezdský".

letadla.jpg

Pro nás je velmi zajímavá právě ukázka letectva a CPO. Za pomoci českobudějovického Aeroklubu byl jeho letadlem znázorněn nálet na město, kdy složky CPO měly ukázkově zareagovat. Na náměstí před domem č. 53 byla instalována elektrická siréna, přes rozhlas byla ukázka komentována. Po tomto programu provedl p. Steinbauer (rodák z Trhových Svinů) ukázky letecké akrobacie. Odpoledne se pak konala zahradní slavnost "na Sýmálce". Účast odhadl kronikář na 4 000 osob. Čistý výtěžek ze slavnosti byl pak uren na zakoupení motorové stříkačky.

(K tomu srv. František Kadlec, Hasičské výročí ještě jedenkrát, Borovanský zpravodaj 5/2001, s. 4 - fotografie reprodukována odtud).

1937

Následující rok pak byla zakoupena výše zmíněná dvoukolová benzinová motorová stříkačka o výkonu 35 koňských sil, která vyvinula tlak až 20 atmosfér. Vyrobila ji firma Smekal z Prahy za 25 250 Kč. K lepší dostupnosti vody na hašení byla také městem postaveny betonové požární nádrže. Jedna byla zřízena za parkem před zámkem a druhá mezi domy čp. 108 – 112, která byla upravena ze staré kašny. To vše mohlo pomoci činnosti borovanské CPO při likvidaci následků náletů v případné budoucí válce...

1938

V neděli 21. května 1938 (v den částečné mobilizace) byla zakoupená stříkačka vyzkoušena při požáru Calofrigu, kdy začalo hořet skladiště izolačního materiálu. Škoda na majetku tehdy činila asi 250 000 Kč.


zdroje:

PK, Konec 30. let ve světle borovanské kroniky, vloženo 20. 9. 2011, online.

naučná tabule č. 8 naučné stezky "Totalita rozděluje"

Kronika městečka Borovany - Memorabilien - Zeit oder Gedenkbuch anfangend mit 1. januar 1836, 1836 – 1945, nově na digi.ceskearchivy.cz/cs/1181)