Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámka k účinnosti "LS-Handspritze"

4. 6. 2013

Při pohledu na typickou L.S. ruční pumpu se mohou vkrádat námitky a připomínky typu "zda je možné s tímto vůbec něco uhasit" ? Podobnou nejistotu mohli zažívat i obyvatelé měst v Říši i Protektorátu. Podívejme se na tento problém optikou dobových příruček apod. i dnešním kritickým okem (aneb, jak se říká "po bitvě je každý generál"...)

ls-handspritze.jpg

I v protektorátních dobových příručkách se ptají "jak je to možné, že se tam dosahuje /pozn. myšleno v Říši/ s jednoduchou ruční stříkačku a nepatrnými pytlíky písku takových úspěchů při zneškodňování zápalných pum a dokonce při omezování větších požárů?"

Nejprve na úplný úvod. Byl totiž poměrně velký rozdíl mezi hašením různých druhů pum. 
1/ tyčkové zápalné pumy s thermitem. Ty jsou malé o váze 1,7 kg a shazovaly se ve velkém počtu z podvěšených kontejnerů. Jejich vyhoření trvalo 10-15min a shořely klidným, oslnivě bílým plamenem, hustě šedě kouřily a poté se rozpadly ve žhavý "struskový koláč", který snadno zapálil hořlavé předměty (na tvrdém dřevě ale jen pomalu). Dle dobových návodů je nejlépe bylo hned ze začátku zasypat pískem. To celé se pak odneslo ve vědrech ven (při použití stříkačky se žhavá směs prý poněkud rozstřikovala - to však prý šlo snadno uhasit...)
2/ fosforové zápalné pumy. Ty prorazily obyčejně několik poschodí domu, přitom za sebou rozstřikovaly 3-4 l zápalného obsahu. Ten se však prý rychle sám od sebe rychle vznítil a shořel. Zbylá hmota se lepila na stěny jako tzv. "fosforové placky", které se mohly i dále vznítit. To se dalo uhasit vodou a pískem. Ovšem tato situace byla ztížená zejména hustým dýmem, vniklým při hoření té hmoty - proto bylo nutné nosit ochrannou masku.
Účelem bylo tedy zejména uhasit malé požáry a tak zabránit jejich rozšíření a následným velkým požárům, resp. jejich přenesení z domu na dům. Důležitá byla hlavně "edukace" domovního družstva L.S., klid a rozvaha při krizové situaci (což jistě nebylo pravidlem) a cvičení všech úkonů... Ale je jasné, že je teorie a praxe. Bohužel jsem se zatím nedočetl, jak tato opatření byla/nebyla úspěšná. Neznámý je i způsob výcviku (zřejmě jen na maketách pum ?)
Konečně ohledně efektivnosti "LS Handspritze". Zpočátku se účinek nemusí zdát tak silný, ale dle praktické zkoušky jde o poměrně silný proud účinný cca. 5-6m daleko. Účelem kromě prosycení vodou po zasypání pískem (= k fosforu nemůže vzduch, tudíž nehoří, případně hoří málo a pomalu) také bylo (dle délky hadice) být co nejdále od hašeného objektu (viz. rozstřiky zápalné hmoty). Blíže se mělo hasit "rozprašováním", na delší vzdálenost "proudem" - což se dá nastavit otočnou tryskou na hadici. Příslušník domovního družstva, který přímo hasil, měl mít ochrannou kombinézu právě proti "odstřikům". Byl doporučován podřep (spíše než plazení) a to jednak kvůli pohyblivosti a také kvůli zbytkům zápalné hmoty na podlaze. Samozřejmě bylo důležité velké množství zásobní vody v domě pro případ přerušení vodovodu.

tryska.jpg
Detail originální otočné trysky (sbírka autora)

Právě alternativní použití (ostřikování auta, oken, zalévání zahrádky - dle časopisu Die Sirene, zdroj IGEL forum, příspěvek) bylo možná pro některé motivací, proč pumpu mít doma, tj. že je užitečná také k něčemu jinému, než k primárnímu účelu hašení (tedy že pumpa se doslova "sama zaplatí"). Je také vcelku jasné, že celé snažení německého RLB/LS bylo směřováno spíše do éry cca. do 40. roku (uvádí se, že to byla jedna z nejlepších organizací svého druhu, a vlastně i naše CPO byla spíše takovou "chudou příbuznou"...).

S průběhem války se zlepšováním technologií, už tyto a podobné protiletecké prostředky byly poněkud méně platné. Otázkou je, do jaké míry to celé skutečně fungovalo a jaká byla vybavenost ohledně těch "svépomocných" prostředků. Spíše se dá usoudit, že to byla celkově něco ve stylu prevence, aby následky nebyly až takové (např. vyklízení půd od "haraburdí"). Pro obyvatele domu byl také spíše důležitý určitý psychologický efekt, stejně tak v případě LS-Raumů, kdy zezačátku stačily pouze zesílené sklepy a pak už se stavěly speciální bunkry apod. Základem všeho bylo samozřejmě důkladné zatemnění (což se kontrolovalo a mohlo to být i příčinou zatknutí...).

a.jpg

Dobové zobrazení boje proti požáru z publikace "Unsere Frauen und die Jugend im Luftschutz". Vidíme vše typické, popsané v článku.

Link navíc: Die Luftschutz-Handspritze - Hans Jaenke http://de.scribd.com/doc/112033056/Die-Luftschutz-Handspritze-Hans-Jaenke