Jdi na obsah Jdi na menu
 


SELBSTSCHUTZ - Familienschutz/Hausluftschutz

23. 1. 2012

    V podstatě nejelementárnějším článkem celého systému Luftschutzu byla tzv. svépomocná ochrana (Selbstschutz – viz. výše). Pokud půjdeme ale ještě níže, najdeme na úplném základu tzv. ochranu rodiny a domu (Familienschutz a Hausluftschutz). Nejmenší jednotkou byl tedy dům, kdy na návrh místních orgánů RLB byl jmenován velitel, resp. vedoucí domovního družstva (= Luftschutzgemeinschaft). Ideálně to měl být samotný majitel domu.
    Aby bylo možné co nejlépe čelit případným následkům nepřátelského náletu alespoň na té nejnižší úrovni, bylo nutné dodržovat určitá protiletecká opatření. Je však nutné si uvědomit, že tato opatření byla s rychlým vývojem techniky stále méně účinná a tak měla dle mého názoru pro obyvatele domu jen určitý psychologický efekt. Mezi základní opatření tedy patřilo dokonalé zatemnění (tmavými závěsy, tmavým papírem, užití spec. žárovek např. typu OSRAM www.jmsieber.cz/muzeum/detail_foto.php apod.), vyklízení půd (kvůli pomalejšímu šíření požáru). Poté měl být zřízen domovní kryt, který měl být náležitě udržován, dále bylo třeba opatřit potřebné nástroje a zajistit jejich uložení (srv. dále). Důležité bylo i dostatečné množství hasících látek (voda, písek). Důležitý pak byl i výcvik samotného družstva PL ochrany, rozpoznání signálů leteckého poplachu a stanovení rozdělení denní pohotovostní služby.

Při poplachu si všichni obyvatelé domu vzali svá úkrytová zavazadla (*) a šli do LSR. Poté velitel domu spolu s požární hlídkou procházel byty, kontroloval plynové spotřebiče a hasící prostředky. Domovní dveře bývaly otevřené pro kolemjdoucí. Na situaci v LSR zatím dohlířel zástupce velitele. V průběhu náletu bylo družstvo PO připraveno k zásahu.
--------
(*) doklady, důležité dokumenty, cennosti, náhradní oděvy, přikrývky, nádobí, příbory, holení, toaletní potřeby, potraviny, voda, hračky pro děti...

Složení domovního družstva

- velitel a 1 zástupce – obecně pod velitele spadalo 10 - 40 osob dle velikosti domu. Pokud byl dům malý, bylo jich spojeno více dohromady. Ve velkých činžovních domech bylo potřeba více lidí. 
Velitel byl vybírán přímo RLB, zpravidla majitel domu, měl mít důvěru nájemníků. Prováděl výcvik a školení domovního družstva. Mezi jeho povinnosti patřilo zatemnění domu, vyklizení půd, opatření nástroj a hasících látek, adaptace sklepního prostoru na LSR a jeho údržba. Družstvo se skládalo z obyvatel domu, kteří měli rozpis dennách pohotovostnách služeb, prodělávali výcvik a vyhlašovali polach 
vybavení velitele družstva = Luftschutzwart: plynová maska, pracovní oblek s rukavicemi, signální píšťalka, svítilna, blok s tužkou na hlášení, balíček obvazů a prostředků proti chemickým látkám reagujícím s pokožkou, modrá páska na rukáv s bílou hvězdou)
- 1 domovní požární hlídka
- 3 členové družstva k hašení požárů
- 1 sestra (laická pomocnice)
- 1 spojka (ideálně kolem 15 let – důležitá zde byla zejména dokonalá znalost terénu a rychlé rozhodování. Často šlo o příslušník HJ.
vybavení spojky: plynová maska, pevná pokrývka hlavy - helma se znakem RLB, svítilna, modrá rukávová páska, blok + tužka v látkovém pouzdru, cyklistické kolo, na krku nápis Melder)

pozn. Složení domovního družstva se měnilo. Postupem války zde bývalo více žen a mužů středního věku. ženy mohly být také velitelkami družstev. 

Hasící prostředky v domě – zpravidla měly být umístěné u každého schodiště - v poznámce případně uvedeno jinak)
www.amaot.de/bunker/img/ls-werkzeug.jpg

* 1 ruční stříkačka kbelíková nebo zahradnická (pozn. pro 1 schodiště, podle velikosti domu i více)
tzv. Luftschutz - handspritze. Spodní část s nasáváním se ponořila do kbelíku s vodou a pumpováním se pomocí pístu vytlačila voda do hadice, našroubované na horní část (www.amaot.de/bunker/img/ls-handspritze.jpg). Do výtlačného otvoru měla být našroubována hadice k hašení, Vzadu je křídlová matka, kterou bylo možné "nohu" výškově nastavit. Násávací otvor měl mřížku proti nečistotám
http://www.germanmilitaria.com/Luftwaffe/photos/L020757.html

* 1 – 2 tlumnice (Feuerpatsche) na udušení plamene, pro 1 schodiště (dvoumetrové bidlo s kusem látky vějířovitě složeným na horním konci, samozřejmě látka musela být před hašením namočena )
* 1 trhací hák (Einreißhaken) na strhávání ohořelých trámů - pro 1 schodiště
* 1 šňůra na dřevěném navijáku (Leine) - pro 1 schodiště
* 1 vodič - drát (Leiter) - pro 1 schodiště
* 1 lékárnička (Luftschutz - Hausapotheke, pro 1 schodiště) www.amaot.de/bunker/img/ls-apotheke.jpg
* 1 žebřík (M. Veselý - druhý zdroj neudává)
* 1 – 2 bedny s pískem (Sandkiste) - pozn. pro 1 schodiště, objem cca. 5 kbelíků písku
* 1 malá lopatka (Handschaufel) - ke každé bedně s pískem
* 1 velká lopata (Schaufe x Spaten) - pro 1 schodiště
* papírové sáčky s pískem (Löschsand Tüten) - pozn. zhruba 2ks pro každý středně velký prostor, rozdělené po chodbách a pod schodišti, každý á 5kg
* 1 sekyra (Beil) - pro 1 schodiště
* 1 – 2 nádoby na vodu (Wassereimer) - pozn. pro každý byt, domácnost  v domě
* 1 zásobník na vodu (jímka, Wasserbehalter) - pozn. nejméně jeden pro 1 schodiště a ve sklepě

h-a-tl.jpg

Lit: Martin VESELÝ, Do krytu! Protiletecká ochrana v severozápadní části sudetské župy (1939-1945), FF UJEP Ústí nad Labem 2008.
www.amaot.de/bunker/ls-werkzeug.htm