Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kriminalita ve 20. století

 

Kriminalita – ústava 29. 2. 1920

Nikdo nemá být odňat zákonnému soudci – občanské, vojenské soudy, prezidentské amnestie

Stát garantuje rovnost občanů před soudem

Trest – pouze na základě zákona

Právo vlastnické, shromažďovací, spolkové, petiční, na výuku, garantováno listovní tajemství

Ochrana manželství, rasových a národnostních menšin

Branná povinnost

 

Nejvyšší soudní instituce – Praha a Brno

Od 1931 existovalo oddělené soudnictví pro mládež 14-18 let – provinění – nižší trestní sazba

Soudy cenové – trestaly neoprávněné zdražování životních potřeb

 

Policie – uniformovaná a neuniformovaná – také zpravodajská činnost X vyzvědačům, organizovanému zločinu a politické kauzy

Trestnice, věznice, polepšovny

 

Postavení politických vězňů – na cele mohli být sami, prádlo, obuv povlečení z domova, nemuseli pracovat, nemuseli uklízet, jídlo i mimo věznici,

 

Trestní zákoník z roku 1852 v určitých úpravách až do 1948

1923 zákon na ochranu republiky, po atentátu na Rašína, definována urážka prezidenta

Trest smrti byl zachován, ale obvykle cesta prezidentské milosti (cca 20 popravených)

 

Říšská župa sudetská – říšské zákony, rasové soudy, sterilizace nevhodných k rozmnožování

 

1939 16.3. 75 sb. výnos A. Hitlera, autonomní postavení formalitou, čl. 11. Umožňoval vydávat říšské normy pro Protektorát

Zajišťování práv německých obyvatel – pouze pod říšským právem a soudem

Od 1942 neexistuje protektorátní vláda, pouze ministři

Říšský protektor – jmenoval členy vlády, schvaloval opatření, podléhal Hitlerovi, mohl sám zavádět zákony, pokud hrozilo prodlení

Oberlandrat – různý počet – 40 , 1942 už jen 7 – Praha, HK, Plzeň, ČB, Brno. Moravská Ostarva jihlava

Ordnugspolizei – Schutzpolizei (Schupo), německé četnictvo, obecná výkonná policie, požární ochranná policie, Gestapo – nejrozsáhlejší pravomoci, SD sicherheitsdienst, Kripo – kriminalpolizei

Nové trestné činy – nedodržování zatemnění, poslech cizího rozhlasu

 

1945 – systém Národních výborů

3.8.1944 dekret prezidenta rušil všechny zákony po mnichovu , 27.6.45 ministr potvrdil

 

Retribuční soudnictví – zrádci a kolaboranti

Malý a velký retribuční dekret – účelovost 27.10, 28. 10. 45 se sešel parlament

Možnost zřizovat zvláštní nucené pracovní oddíly

Mimořádné lidové soudy MLS – soudit rychle – vznik na přání KSČ, proces s členy kolaborační – protektorátní vlády

 

Ústava 9. května 1948

Zlidovění soudnictví – soudci z lidu – u okresních soudců 2:3, občan ve věku 3060 let, bezúhonný a oddaný myšlence lidově-demokratického zřízení – na dva roky

 

1960 – místní lidové soudy 38/1961 sb. – něco jako přestupkové komise

Od roku 1969 přestupkové komise

Bulvár – soudničky

Po roce 1989 presumpce neviny