Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturální studia

 

Kulturální studia – Chris Barker – problematizují sama sebe tím, že se nechtějí definovat, zabývají se moderní industrializovanou městskou společností

Mezi sociologií a politologií, anglosaský model

Hall = diskursivní formace, myšlenek, představ a praktik, které shromažďují poznatky a způsob mluvy či terminologii

  • Ředitel centra pro současná kulturální studia 60. /70. letech

  • Klíčová hlediska text, ideologie, diskurs, identita

  • Postmarxismus

  • Snaha propojit vědu a kulturu s politikou

  • Dějiny moci a politiky

  • Gender studies – prosazování určitých skupin

  • Chris Barker - Televize – chce sdělit jí preferovaný význam informace vztah mezi televizí a státem, sledoval televizní diskuse

Paul Gilroy – nacionalismus s totalitárními hnutími – fašismus, islám – zajímá ho kategorie rasy a její historický vývoj – rasa = třída, je černoch, okolí ho nutí identifikovat se s něčím

Judith Butler – postfeministická kulturální studia – jak a proč se pozná že dítě je heterosexuální, feministické hnutí – odmítá koncept ženy jako oběť,i za níž je třeba bojovat, žádný „prototyp“ ženy neexistuje, zajímá se jestli existuje nějaká homosexuální politika

Thomy Bhabha – otázky kolonialismu a postkolonialismu, otázka transferu myšlenek, literární či hudební díla, the other questions? Stereotyp v kultuře – stereotyp není zjednodušení – ale něco stěžejního, co vytváří naši kulturu, naše stereotypy vyslovované o jiných skupinách slouží k identifikaci nás se společností

Stereotyp je nástroj vlády – fungují a dodávají nám pocit nějaké oprávněnosti

Pierre Bourdieu – původně skeptik, autorita kulturálních studií Distinkce (1976) – evr. Ek. Od průmyslu ke službám, rozpad klasických sociálních tříd, zkoumá „výrobu kultury“ – jak nám je nucena nějaká potřeba – kdo necvičí jógu není in; inspiruje jazykem a termíny, třída = sociální prostor, tam hrajeme s nějakým sociálním kulturním kapitálem – majetek, vzdělání, pozemky, kontakty – lze zpeněžit – pořady – kdo lépe se obléká, či vaří, ten uspěje

Frederic Jameson – americký kulturní kritik a teoretik, zabývá se pozdním kapitalismem – Postmodernismus, neboli kulturní logika pozdního kapitalismu – kultura určuje fungování celé ekonomiky – základy – brambory, chleba potřebuju, kolečkové brusle, dort – kulturální nadstavba

Kultura dominantní forma výroby, nahradila přírodu, něco jako Las Vegas – s přírodou to nemá nic společného, nevíme jestli je to hezký, ale chce se to líbit

Angela McRobbie, Aktuální témata kulturácích studií,Praha 2006

Chris Barker, Culture studies :Theory and practice

Chris Barker, Slovník kulturálních studií