Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměna rodiny ve XX. století

 

Změny ve statusu rodinného života, emancipační úsilí – zejména po 1.sv. válce tendence už v 19.století = jednotný proud po válce – ženy v pracovní sféře a získaly sociální role, které zastávali muži (ekonom. Živení rodiny) – získávání volebního práva…

Pošramocena sociální role muže – živitele rodiny, finančně závislé ženy děti…- o to přišli – tato generace „ztracená sociální“ – významná místa obsadili mladší muži – generační střet

Nabývá na síle úřednická vrstva, manažerství (fordismus…)

Nová elita – založené na vzdělání a schopnosti uplatnit se na trhu práce – meritokracie (podřídilo se tomu i školství – zaměřeno na obory vychovávající úředníky, ekonomy … ek. Fakulty atd.)

Ekonomická krize – dotkla se hodně úředníků (sebevraždy) nově vytv. Kategorie – neúspěch

Ženy

  • Proměna sexuálního chování – osamostatnění se žen při výběru partnera a svobodného sexuálního chování před uzavřením sňatku – zejména ve městě

  • Ženy chodily do práce, měly přístup ke vzdělání

  • Změna trávení volného času - posedávání v barech, v dancingách – větší možnosti seznámení

  • Nový ideál ženy – móda ideál chlapecká postava, výrazně štíhlá, podporován oblečením, nebylo vypasované, změna délky sukně – ke kolenům pod kolena – byly vidět nohy (Josephin Baker)

  • Vicktor menri - ? – La Garson – dívka, promiskuitní život, krátké šaty, kalhoty, svobodné trávení volného času – senzace – dívky se chtěly jí připodobnit – oblečením, účesy (krátké střihy)

  • Zastaveno ve 2.polovině 30.let – krize – návrat k tradičním rodinám, rozvíření psychoanalýzy, surrealismu - teoretické zkoumání sexuality…

  • Až do 50.let

  • 60.léta – druhá vlna feminismu – další cíle – právo jít na potrat, sama si vybrat partnera, nevyhovující vztah ukončit, více se uplatnit v práci

  • Východní model –Engels – vycházel z antropologa Luise Morgana – kapitalismus zkazil ideální kolektivní stav – X malé buržoazní rodině – SSSR 20. A 30. Léta – odsunutí náboženství, umožnění rozvodů, interrupce, konfiskace osobního majetku – za 2.sv. války zrušeno

Model rodiny 20.století

Talcot Parson

Malá nukleární rodina – stavební jednotka moderního ekonom. Způsobu života – rodiče + děti – nejvhodnější funkčně – menší majetek, častěji investován – pohyblivější v kapit. Prostoru

Izolace od zbytku rodiny – nové elity – vytvářeny ne příbuzenskými vztahy ale výběrovým řízením 

Pracující manželka – práce v konfliktu s domácností – dlouho to vlády nedovolovaly – zákaz zaměstnání vdaných žen ve státní správě – primární je péče o rodinu – zvýšení finanční nezávislosti na muži i rozvody (poprvé za Fr. Rev. , církevní rozvod obtížný)

Komise pro zrevidování občanského zákoníku – 1904 spolek katolicky rozvedených manželů – vlastní 14-ti deník, 1905 přednášky Václava Boučka – reforma manželského práva – RU na ty reformní snahy nereagovala

14.11.1918 Bouček – předložil reformu manželského práva – např. civilní sňatek, rozlučitelnost , únor 1919 staženo kvůli lidovcům

1919 – nebyl zrušen církevní sňatek, možnost volby, zrušení profesní reglementace – učitelky se mohly vdávat …, výjimka vojáci (manželství 2.třídy, skládání manželské svatební kauce), minimální věk důstojníka pro ženění na 24, 28 pak i na 30 let – důstojnické sňatkové komise…., Četnictvo – mohli se ženit až ve 30ti, nebo po 4 letech ve státní sféře

Věno – účelově vázané jmění – po rozvodu jej měla žena dostat zpět, realita odlišná, nebyl společný majetek

Poručnictví – do sklonku 19. století individuální, každá rodina si to řešila sama – za 1.sv. války – váleční sirotci 1914 – generální poručnictví – placená profese

1914 povolena adopce nemanželských dětí, pokud muž neměl vlastní děti mohl je otec adoptovat – VB již dříve 90. léta 19.stol – vymíraly tam šlechtické rody

Nárok svobodných matek na alimenty

1924 zrušila se funkce kojné, umělá strava pro děti…

Další novela 1949 – povinnost občanského sňatku

1958 zavedeno i osvojení nezrušitelné, rodiče zapsáni do matriky, právní zodpovědnost – zanikla vyživovací povinnost původní rodině, dítě o nich nedostávalo žádné informace

1963 – platí až do dnes s několika novelami

Proměna klasické rodiny v posledních 20 a 30ti letech – samoživitelé – neúplná rodina, oslabila se role širší rodiny, trend i singels ; mingels – páry které žijí každý zvlášť

Homoparentální rodina

 

Feminismus

Termín až od 60.let

Ženské hnutí od konce 18.století – odpověď na deklarace práv muže a občana – 1793 popravena

2.pol 19.století

Sufražetky – americké ženy 1866 petice – poslané parlamentu VB – nereagoval – Národní spolek pro hlasovací právo, pochody, demonstrace – spojováno s anarchistickými tendencemi

České země – 1890 Praha 1. Dívčí gymnázium Minerva – minervistky – považovány za velmi svobodomyslné , Nový Zéland 1893 uznal volební právo žen

V ČSR 1920, Švýcarské a 1971

Americký klub dam – Vojta Náprstek založil

ženský klub český 1903 – politické cíle – Therésa Nováková, Františka Plamínková

Ženská národní rada – Ve Smečkách 26 – kanceláře, klubovny, ubytovna (Ženské domovy), po válce obnoveny ale 1948 zrušeny a pozatýkány

Liberální feminismus

Bety friedman – Tajemství ženy(1963)

1966 National organisation for Women

Socialistický F

Klára Zetkinová – vznik svátku MDŽ  1910

Radikální feminismus

Kultuení

Susan Brownmiller – vliv i na historičky

Mužský a ženský svět – dvě odlišné kultury,

Postfeminismus – 80.léta není správné vnímat svět jako skupiny žen a mužů, rozdíly mezi státy(?), národnostmi ….

I vědeská záležitost - Katedry ženské literatury, zdůrazňování i v projevech z lingvistického hlediska, že jsou lidé dvojího rodu „všichni historici a historičky“ ….

 

Kvér

Homosexualita v řecku a římě – běžná součást

Ve středověku trest upálením – veřejnost před tím zavírala oči

Rozjitření v souvislosti s reformací – více upalování

Morální rozměr spíše

19.století – posuzováno jako zdravotní a psychiatrický problém

Emil Krepelin – h. stav psychické oslabenosti, sociální a psychická porucha či nemoc

Dlouho se tak držela – 1951 ještě v USA jako

1960 sexuální deviace

Trestně stíháno – vězení, někdy i tresty smrti

Konec 19.století módní záležitost – hnutí dekadentů

1973 – homosexualita odebrána ze seznamu psych. Nemocí – snaha o emancipaci a uznání ve společenském životě

Zlepšení až koncem 90.let a po roce 2000

 

Dekriminalizace – 1. Zemí Polsko 1932 – reakce na SSSR – vyřadil ji ze seznamu krim.činů (pak znovu)

Přísně trestáno v totalitních režimech – specificky označeni růžovým trojúhelníčkem 1936 říšský úřad pro boj s homosexualitou a potraty – zrušeno až v 70.letech

Dekriminalizace v ČSR konec 50.let – stejně jako cosi nepatřičného

Kvér = záležitost posledních 15.let -