Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhlas

 
1886 – Herz – první pokusy s elektromagnetickými vlnami

Nicola tesla – Generátory střídavého proudu o vysokém kmitočtu

1895-Popov – 1. Radiový přenos

Marconi – 1896 –patentoval rádio (několik desítek let se přeli s Popovem, kdo to vymyslel první) – zapojil se do různých akciových společností, které vyráběly radiové přijímače – vzestup elektronických koncernů – Phillips…

Pokusy s přenosem pro více posluchačů – 1907 – 1. Hovor na vzdálenost 75 km (spíše radiotelegrafie

1910- nasnímán zvuk Carmen – rozhlasově přenášen

Hlavní nástup – po první světové válce – elektronky – dobře konstruovatelné /krystalky/

1.Reálné pokusy pro masovější vysílání – prosinec 1919 Montreal – mluvené slovo, hudba, výchovný blok

1920 – Westinghouse –volba prezidenta v USA – masivní využívání rozhlasu pro politiku

USA – soukromá záležitost ( koncese na soukromé stanice, reklamní bloky atd.)

SSSR – politické důvody – cesta jak o sobě šířit Inko do světa neoficiální cestou

Podporoval to už Lenin 1918 – podepsal dekret o zřízení radiové laboratoře v Novgorodu – nejprve to spravovala a.s. Radioperedača – vlastníky společenští představitelé i strana – snaha rozšířit radiové vysílání většině obyvatelstva – orzdávali rádia

Radioperedače rozpuštěna, rozhlas – řízený stranou, každý národ SSSR vysílání ve vlastním jazyce, rozšiřování vysílačů – nejdůležitější velká a malá vysílačka kominterny – spojování s KS i mimo SSSR

Francie – 1921 z Eiffelky – 1922- už vlastní program, vysílání pod ochranou státu, 1922 vzniklo

soukromé rádio Paris

VB – 1922 – první vysílání z komerčních důvodů – BBC John Wright – stanovil program – rubriky, kolik hodin zpravodajství, přesné určení času, aby si podle něj lidé řídili hodinky – zásady se udržely vlastně dodnes veřejnoprávní vysílání v celé Evropě

Německo - 1920 – Köigsmusterhausen – poprvé vysílala přímý živý koncert

Rozšiřování 1924-5 – vysílány i sportovní přenosy – boxerská utkání, fotbal, veslování …

 

Za 2.světové války – hojně využíván k přenosu projevů, ovlivńování názorů a nálady obyvatelstva – hlásná trouba propagandy , ideální modely propagandy – speciální hudební vysílání atd.

Po válce – horší časy – konkurence v TV vysílání

1.televizní vysílání – konec 19.století

Ing. Nipkov –obraz lze mechanicky rozložit a pak zase složit - kotouč

Hrosing 1907 – popsal tv vysílání

Zvorikin – snímací elektronka=ikonoskop

1939-superikonospok – relativně kvalitní přenos obrazu

Ale to už existovalo tel. Vysílání na bázi Nikovova kotouče

Boom TV po 2.sv. válce

Barevná TV 1954 použita poprvé

sjednocení formátu jak vysílat

USA a Japonsko soustava NTSC , EVROPA – PAL, Francie – SEKA →pak na to přešla východní Evropa

Internet

Začal vznikat paralelně v SSSR a USA na zakázku armády – na výpočty rovnic potřeba stroj k sestavení superbomby – „superkalkulačka“ na bázi elektronek

USA – 1.vojenský počítač ENIJAC – Pensylvánská univerzita 1945

Zezačátku pro vojenské střelnice

John von Neumann – židovského původu z Budapešti – považován za génia

EDVAC – nový typ PC

Neměl na výzkum a tvorbu peníze → získával peníze (např. Rent Corporation model Joniac 1952)

Patent měla IBM – pak se s Neumannem spojili

60.léta snaha spojit počítače aby spolu mohli komunikovat – podnět americká armáda, propojení Info z výzkumných center

ARPANET – zachování posílání po paketech

Francie – Siclac – 1971

1973 – koncept internetu síť propojující sítě mezi sebou společným jazykem

Masová záležitost přelom 80./90.let – univerzitní servery, státní správa a pak každý – 1995

1949

Několik typů pořadů

  • Show – zvaní hosté, Milton Berl – komickou formou zpovídáni hostů pro hosta to taky bylo výhodné, mohl se stát hvězdou(Elvis Presley), 1. televizní hvězdou, spíše městské obyvatelstvo, Američané začali cíleně podřizovat svůj život televizi

  • Využití politiky – běžná součást lidského života – Estes Kefauer prosadil 1951 – výslech, proces s mafiánem Frankem Postelem přenášen televizí – snímány pouze jeho ruce ; politické kampaně – 1. Tv hvězdou 1960 JFK X NIxon

  • Zábavné revuální pořady –komika jedné či dvou postav – Lucy L´Ball (?) I love Lucy – partner Desi Arnás (kubánský dirigent) její skutečný manžel, v sále živí iváci, (pak i v ČSR – Dvořák Bohdalová, Možná přijde i kouzelník)

  • Seriály – sitcomy – Ozzie and Harriet – poutali diváky v pravidelném čase k tv – ukazovali jak má vypadat ideální americká rodina – propast mezi žitou realitou a realitou televizní

  • Televizní soutěž – vědomostní soutěž – za správnou odpověď finanční částka – 1955 Otázka za 64.000 dolarů – obyčejný Američan je vzdělaný a může to dokázat na této soutěži

 

Československo

 

Rozhlas – 1. Rozhlasové zkušební vysílání 1919 na Petřínské stanici, navazovalo na pokus odborníků z ČVUT . Mluvené slovo a reprodukovaná hudba

2.výročí ČSR

1.hromadný poslech – 1922 – u příležitosti zemědělské výstavy

1920 –nevojenská radiotelegrafie v kompetenci ministerstva pošt a telegrafů, provozování - koncese zájemcům o vysílání – vysoká cena

Eduard Svoboda – podnikatel ve filmu, dovoz z ameriky

Miloš Čtrnáctý – radaktor deníku Národní politika

Společnost Radioslavia – dovozce a výrobce rádií, představitel Ladislav Šourek

Spojili se 18.května 1923 ze Kbel - malá budka – 2. Technici, zbytek venku ve stanu – zpočátku vysílání na černo, 7.června 1923 Radiožurnál – soukromá společnost, kmenový kapitál půl milionu korun, po dvou letech výrazné finanční potíže

Získat koncesi za poslouchání rádia, vstupní poplatek 60 Kč, pak 50 Kč každý měsíc – nákladné – na černo poslouchání – vězení až 3 roky

1925 - Radiožurnál – podílník pak i stát – snížila se cena koncesí, zjednodušil se legislativní postup pro získání koncese, nižší koncesionářské poplatky 10Kč za rok, hlavní redaktor stále Miloš Čtrnáctý

Kultura, osvěta a zábava – hudební pořady – zejména klasická hudba, posluchači chtěli i moderní hudbu jazz – od 1929 pořady z jazzem

Již od 1923 předpovědi počasí, zprávy – dodavatelem zpráv ČTK (měla opožděné informace), pak i telefonické zpravodaje

1925 – poprvé přenos sportovní – boxerské utkání z Letné , spíše komentář

Sportovní reportáž – přenos Slavia X Hungarie 3.října 1926 – Josef Laufer – redaktor Prager Presse – nový typ rozhlasového přímého přenosu, dával i odborný výklad – naprostá senzace, výsadní fotbalový komentátor

TGM – 28.10.1925 poprvé promluvil z PH svůj projev do rozhlasu – pak tradice

Rozšířil se i dosah vysílání – 1924 Brno, 26 Bratislava, pak Ostrava, Liberec, Plzeň, ČB atd.

30.léta – novinky – pravidelná cvičení – Sokol 5 minut cvičení

Rozhlasové kurzy cizích jazyků

 

Pokusy s TV

Jaroslav Šafránek – 1. Televizní aparát – 1935 – dvouměsíční turné po ČSR – přednáška a praktická ukázka – asi 20.000 posluchačů, 1938 zřízen pokusný vysílač na Žižkově, válka to pozastavila.

Ve válečném období – rozhlas . masivní cenzura, řízen z německých úřadů

Heslo – projev Františka Kocourka 19.3.1939 – přehlídka německých vojsk – metafory, narážky, solidarita redaktorů s národem, Kocourek pak ve vazbě, pak v koncentračním táboře 1942 zemřel

Alois Kříž – proti Benešovi atd. – 1947 popraven

1942 – přešel rozhlas pod německou společnost – vysílací skupina Čechy a Morava

Rozhlas ze zahraničí VB – BBC 8.9.1939 – uvedlo Volá Londýn – Jan Masaryk, pravidelné středeční komentáře, krátké reálné zprávy, 1940 INFORMAČNÍ odbor – rozhlasová propaganda- 15minutový blok Hovory s domovem ,USA SSSR- 1941 – za národní osvobození, za slovenskú slobodu, Sudenten deutschen freihetzenter – K.Gottwald, Pareš,

14.9. bojkot rozhlasového tisku – pokles o 70% :D →přihlašování rozhlasových přijímačů odstraňování příjmu velmi krátkých vln

1942 Hlas Ameriky – a Hoffmeister, Werich, Voskovec

Velká úloha v Pražském povstání – Boj o rozhlas

Po osvobození – rozhlas podléhal státní kontrole ministerstva informací – Václav Kopecký → začal být manipulován, 1945/6 se zvýšil počet přijímačů (1,5mil.)

20.století – škola mediální gramotnosti – „když se řekne Ozzák tak všichni víte o co jde“

Stírá se hranice mezi reálným životem a tím co prezentují média.

Potlačují média tištěná – nahrazuje je internet.