Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drobné sakrální památky v okolí TS 2

Ve druhé části článku se pokusíme rozšířit původní Hlubučkův soupis (porovnání viz. část 1) o další zájmové objekty v blízkém okolí TS.
Zařazeny byly i pamětní křížky padlým vojákům apod., protože také nesou církevní symboliku (o těch se ale více šíříme v databázi ZDE, heslo Trhové Sviny).
GPS jsou zde pouze orientační, odměřené pouze pomocí mapy.cz.
MAPOVÁ ČÁST
Soupis obsahuje zatím pouze zdokumentované památky !!! Pokud by někdo měl tip v popisované oblasti na další drobné sakrální památky v této oblasti, rád přivítám jakýkoliv tip.
Prvotně vycházím z mapových podkladů a terénního průzkumu. Řazení není dle žádného klíče, pouze značí přibytí do soupisu.
Dále také z tohoto soupisu: Seznam kulturních památek v Trhových Svinech (zde se také dozvíte, zda popisovaná památka kdy byla NKP, třeba doplnit i pro III. část) + stránky http://www.znicenekostely.cz
--------------------------------------

Nezařazené v blízkém okolí TS

1) pamětní křížek Františku Maxovi foto CELEK + DETAIL
GPS 48°51'5.487"N, 14°38'24.806"E
FOTO

2) malá kamenná boží muka v lesíku při hlavní silnici mezi TS a Otěvěkem FOTO
Podle článku p. Čajana se k tomuto místu váže chmurná historie, protože byla postavena na památku uhořelé pastýřky. Obrázek byl namalován dle vyprávění starousedlíků a zobrazuje děvče skákající přes oheň. Podle autora článku mohlo jít o příhodu z roku 1876 (Budivoj 26/10/1876 - více v naskenovaném ČLÁNKU zde na stránkách). Možná také tuto příhodu zmiňuje Ladislav Stehlík ve své slavné Zemi zamyšlené ve stati o okolí Svinů: "Krajino, plná znamení, jež rozluštit má duše chtěla ! Zřím u božích muk v plameni pasačku, která uhořela...".
GPS 48°50'59.856"N, 14°37'25.522"E

3) zapomenutý zrezlý křížek u rybníčku u silnice mezi TS a Otěvěkem FOTO
GPS 48°50'57.462"N, 14°37'26.716"E

4) pamětní kříž Václava Pancíře, článek Kdo vraždil v Trhových Svinech 6.května 1945?, foto CELEK + DETAIL
GPS 48°50'55.982"N, 14°37'26.825"E
FOTO

5) litěný křížek s podstavcem ve tvaru mnohostěnu, na rohu ulic Sadové a Štefanikovy FOTO
GPS 48°50'22.488"N, 14°37'54.034"E

6) křížek v ulici Ke Střelnici FOTO (pozn. znehodnoceno žlutými turistickými značkami)
GPS 48°50'35.037"N, 14°37'21.083"E

7) křížek z r. 1886 za bývalou pilou pod chatou, není dnes ani v turistické mapě FOTO
GPS 48°50'8.211"N, 14°38'52.671"E

8) kamenný kříž u cesty do Lniště z r. 1865
S půdorysem 78 x 78cm a o výšce 400 cm s nápisem VT 1865 s plastikou Krista. (v kříži byly patrny díry po dalších plastikách, které se nezachovaly, původní stav Jihočeské kapličky
stav po rekonstrukci V/2012 FOTO
Akt DETAIL XII/2015 - iniciála zřejmě Václav Trajer a datace 1895
GPS 48°49'37.096"N, 14°37'20.021"E

9) kaplička západně od Lniště z r. 1887 FOTO + článek na www Selské baroko
GPS 48°49'51.770"N, 14°36'40.288"E

10) křížek z r. 1922, u odbočky na Březí FOTO 
Má obdélný půdorys o rozměrech 67 x 45 x 375 cm. Kamenný kříž je na zdobném soklu s kamennou plastikou Krista, ve velmi dobrém stavu po rekonstrukci. Nápis je JHS 1922. (via Jihočeské kapličky)
GPS 48°50'14.928"N, 14°36'28.998"E

11) pamětní kříž Janu Smrčkovi FOTO celek + DETAIL , článek zde Pamětní křížek Janu Smrčkovi
GPS 48°50'20.580"N, 14°37'30.500"E
FOTO

12) boží muka na cestě od Trajerova mlýna na sv. Trojici (zdroj PT), prý hned vedle cesty, přibližně stejná jako nad Hanzlovým mlýnem, umístěné kousek za statkem Kučerů, je možné, že už jsou zarostlé mezi mladými stromky, či že je někdo ukradl
odhad GPS je 48°49'26.482"N, 14°37'38.259"E ... NENALEZENO - NEOVĚŘENO

13) křížek u vodojemu z r. 1912, kamenný kříž se zdobným soklem z roku 1912 u plotu vodojemu má obdélníkový půdorys. Celá stavba má rozměry 70 x 100 x 400 cm. Součástí je i plastika Krista. Celkový stav je mírně poškozený. Před křížem jsou 2 kamenné schody, které jsou rozvaleny mohutnými kořeny lip. Poblíž hraniční kámen. Chybí plastika panny Marie.
Přepis nápisu na křížku: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 1912 J. M. S.
FOTO 2012 + detail, článek
Vodojemy Trhovosvinenska I: Vodojem Trhové Sviny - kóta 497
GPS 48°50'3.075"N, 14°37'37.523"E

14) zbytek kříže u Marouškova dvora, kamenný podstavec, dříve v čelní části zapuštěna deska, FOTO
GPS 48°49'36.608"N, 14°39'35.235"E

15) kříž v parčíku za bývalou pilou, více o okolí v TOMTO ČLÁNKU , FOTO
Dřevěný kříž s kamenným zdobným podstavcem stojící na dělené kamenné desce. 
GPS 48°50'18.006"N, 14°38'43.564"E

16) dřevěný kříž u rybníčku v části TS "U svaté Trojice", na kamenném podstavci s nápisem POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, při pohledu zepředu zakryto retardérem, FOTO 
GPS 48°49'38.956"N, 14°38'16.353"E

17) kamenný kříž z r. 1875 u vchodu do areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, zdobný se zlacenými plastikami a plaketou, na přední straně podstavce tesaný zlacený nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus 1875."
Akt. 9/2016: na zadní straně podstavce nově nalezen nápis "Fer: Fürbek.", kříž byl tedy zdá se zřejmě postaven za fin. pomoci svinenského mlynáře Fürbecka... ??? (kteří mlynařili na bývalém Kolínově mlýně)
FOTO (dole na výřezu z dobové pohlednice)
FOTO stav 9/2016
FOTO zadní nápis , FOTO detail
GPS 48°50'29.631"N, 14°38'10.548"E

kriz.jpg

18) kamenný kříž v pietním parku za kostelem z r. 1899, s plastikami, nápis je citátem z Janova evangelia: "Ženo, hle, syn tvůj. Hle matka tvá! Jan 19,26 1899. FOTO
GPS 48°50'32.557"N, 14°38'14.188"E

19) litěný kovaný křížek na kamenném soklu - 8stěnu, na svatotrojiční cestě, FOTO klon2v
V roce 2009 byl osazen nový kříž, který město získalo z Ledenic (městu bylo poskytnuto pro podobné účely křížů hned několik)
GPS 48°49'40.337"N, 14°38'1.775"E

20) kamenný kříž u silnice směrem na Borovany, nyní za plotem v areálu firmy. Na oválné zdobené plaketě nápis "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus". Znát stopy po osazení dalších prvků - původně zdobnější. Plastika Krista. Okolí pěkně udržováno. FOTO
GPS 48°50'46.306"N, 14°38'38.047"E

21) kamenný kříž z roku 1867 na rohu ulic Budovatelská a Třebízského. Velmi podobný předchozímu. V horní části plaketa s nápisem INRI a plastika Krista. V dolní části zřejmě dodatečně přidaná malá plastika Panny Marie. Pod ní je černý nápis "K RADOSTI DUHOVNÍ A VŠEM LIDEM". Na podstavci je obdélníkový vlys s (monogramem) DM, ještě níže v černém rámečku letopočet 1867. FOTO
GPS 48°50'30.851"N, 14°38'30.429"E

22) křížek mezi Vráží a Otěvěkem (pod vzrostlým stromem těsně u silnice, u odbočky polní cesty) FOTO
V současnosti bez nápisů, udržovaný. Velmi pěkný rozhled na Slepičí i Novohradské hory. Ovšem dle stránek Jihočeské kapličky.cz dříve vypadal ještě o něco lépe. Dle tamějšího popisu má obdélný půdorys o rozměrech 58x28x290 cm. Ve středu kříže byl klasický zdobený plech s nápisem "Jsem světlo světa". Plastiky zůstaly zachovány.
GSP 48°51'29.319"N, 14°36'45.950"E

23) kamenný smírčí kříž "Baba" a sloupková boží muka z r. 1738 (u hlavní silnice u odbočky do Otěvěka) FOTO
Boží muka (sloupová kamenná) s čtyřhranným podstavcem. Dřík kulatý nahoře s malou kapličkou (na římse mezi nimi je nápis 1738), která je ukončená dvojramenným kovovým křížkem. Smírčí kříž je nepochybně mnohem starší (stránka Selskebaroko).
GPS 48°51'25.243"N, 14°37'4.768"E

24) mohutný kamenný kříž (na ostrůvku v křižovatce u autobusové zastávky) FOTO
Udržovaný s dvěma plastikami. Velmi podobný křížům č. 20 a 21.
GPS 48°51'14.008"N, 14°37'11.489"E

25) kamenný kříž za svinenskou střelnicí z r. 1931 (původně na žluté značce, dnes stezka již vede bokem, bývalá mezera v porostu zarostlá - kříž je v malém lesíku nalevo cesty) FOTO
I přes umístění stranou pěkně udržovaný. Plastika Krista. Datum zjištěno pohmatem ze spodní části podstavce (okem nečitelné). Na podstavci nápis "ŽEHNEJ BOŽE BUDOUCÍM TÉŽ I KOLEM JDOUCÍM". Dále pod mezerou "NA PAMÁTKU VĚNOVALI FRANT. A MARIE MAREŠOVI ZE BŘEZÍ."
GPS 48°50'36.827"N, 14°36'50.317"E

26) kamenná kaplička v areálu Buškova hamru - není v historických ani současných mapách. Je tedy otázka, zda je nová, případně přesunutá (zkusím zjistit). Na vrcholu je kovový kříž, dále pak vidíme typické nápisy "IHS" a "RIA". FOTO
GPS: 48°50'6.022"N, 14°37'21.220"E